Una nova realitat empresarial, la Societat Cooperativa Europea

Notícies

Cercador de Notícies

22.06.2013

Una nova realitat empresarial, la Societat Cooperativa Europea

El passat 8 de març es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la nova llei que regula la societat cooperativa europea amb domicili a Espanya. Aquesta llei permetrà la intensificació d’activitats transnacionals a les societats cooperatives, i afavorirà la creació de cooperatives europees amb domicili social a Espanya.

compartir notícia

Aquestes cooperatives es regeixen per la normativa del Reglament Europeu de la Societat Cooperativa Europea i, en allò no regulat, per les normes que regeixen a Espanya per a les cooperatives, ja siguin les de caràcter estatal o les de caràcter autonòmic.

Amb aquesta norma es propicia, en l’àmbit del dret de societats, millorar la situació econòmica i social en el conjunt de la Unió Europea, reduint obstacles del mercat interior i potenciant el desenvolupament entre regions i estats membres a través de la fórmula jurídica cooperativa sense necessitat de crear altres societats mercantils per a desenvolupar activitats transfrontereres.

La Societat Cooperativa Europea té com a objectiu principal la satisfacció de les necessitats dels seus socis i el desenvolupament de les seves activitats econòmiques o socials respectant els principis cooperatius de participació democràtica i distribució equitativa del benefici net, sense obstacles a la lliure adhesió. La recentment aprovada llei beneficiarà sens dubte la contribució a l’extensió de l’Estatut de la Societat Cooperativa Europea respectant la igualtat de condicions de la competència i de desenvolupament econòmic que persegueix la Unió Europea, ja que d’aquesta manera es dota a les cooperatives, entitats reconegudes en tots els Estats membres, dels instruments jurídics adequats que permeten facilitar el desenvolupament de les seves activitats transnacionals.

L’aprovació d’aquesta llei clarifica algunes qüestions referents al sistema normatiu, regularització, inscripció i publicació d’actes, trasllat a un altre Estat membre i oposició a aquest, peculiaritats específiques en relació amb la fusió i transformació i les opcions en el sistema d’administració. Resol així les dificultats que suposa la freqüent remissió del reglament europeu a la legislació cooperativa dels Estats membres.

Sens dubte, un dels efectes més importants que comporta l’adopció del nou text legal, és el reconeixement d’aquest tipus societari a Espanya i el que això significa. La societat cooperativa europea domiciliada a Espanya es conforma com un nou instrument normatiu d’integració i col.laboració cooperativa, com un nou instrument al servei de les vinculacions transfrontereres de les societats cooperatives, però també com una fórmula cooperativa de col.laboració econòmica entre diferents operadors econòmics europeus.

En definitiva, una nova eina per superar els obstacles fronterers i facilitar el desenvolupament entre regions i estats que podrà suplir les mancances que altres models societaris presenten en les activitats supranacionals gràcies a la fórmula cooperativa.

Anar a l'inici del contingut