Valors i clau de l'èxit

Valors i clau de l'èxit

Valors i clau de l'èxit

La Fundació Espriu defensa la medicina social basada en el diàleg constant entre metge i pacient. El seu propòsit és contribuir a incrementar el valor social sanitari i el capital humà del sector per mitjà del cooperativisme sanitari, en què la gestió la duen a terme de manera compartida i solidària professionals i usuaris, sense mitjancers de cap mena. A més, els beneficis es reinverteixen en la millora de la qualitat assistencial.

Els valors principals de la Fundació Espriu se sustenten en la igualtat i llibertat de les persones, la no discriminació i la recerca de beneficis socials sanitaris en lloc d'econòmics.

La clau de l'èxit de la Fundació Espriu és la col·laboració entre els prestadors d'un servei i els receptors com a valor social sanitari sostenible. Per a la Fundació Espriu, els serveis sanitaris són un dret bàsic perquè la societat necessita que la sanitat sigui un servei de qualitat.

Gràcies a la cogestió entre aquestes dues figures, les institucions sanitàries de la Fundació Espriu han aconseguit un model de gestió en què una organització sense ànim de lucre permet que els guanys financers es converteixin en valor social sanitari per mitjà de la reinversió en noves tecnologies, equipaments i millores en les instal·lacions, que reverteixen i incrementen la satisfacció de tots dos col·lectius.

Anar a l'inici del contingut