Tres claus per incorporar la Responsabilitat Social Corporativa a la gestió hospitalària

Notícies

Cercador de Notícies

17.01.2019

Tres claus per incorporar la Responsabilitat Social Corporativa a la gestió hospitalària

La Fundació Espriu, segona xarxa de cooperatives sanitàries del món, presenta tres principis fonamentals per apostar per la Responsabilitat Social Corporativa en l'organització de la sanitat.

compartir notícia

Compromís amb la gestió ètica. La sostenibilitat és un dels requisits que ha de complir qualsevol empresa o entitat que vulgui ser èticament responsable. Elaborar memòries anuals de sostenibilitat esdevé en un aspecte imprescindible. Elaborar informes de progrés relacionats amb els 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides ajuda les organitzacions sanitàries a construir un model que contribueixi a millorar la salut i el benestar per a totes les persones.

Inclusió. Fomentar l'ocupació de les persones amb discapacitat és un altre dels elements diferenciadors que fan que la gestió de la sanitat sigui socialment responsable.

«Fomentar la gestió de la discapacitat significa canviar la manera d'entendre l'organització de la sanitat que teníem fins al moment. Per això, la Fundació Espriu aposta per la inclusió de totes les persones; n'és un exemple la certificació Discret en gestió de la discapacitat de la qual disposa un dels nostres hospitals, l'hospital HLA Moncloa», declara Carlos Zarco, director general de la Fundació Espriu.

Consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Integrar els 17 objectius globals aprovats per l'ONU a l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible és un altre dels requisits que ha de complir qualsevol model sanitari que aspiri a construir un món socialment responsable.

En la Fundació Espriu assenyalem que «el model cooperatiu sanitari porta l'RSC als seus gens pel seu caràcter, cosa que permet aconseguir que els seus objectius siguin sostenibles i, finalment, assolir la satisfacció de les persones».  «Per això –apunten–, la Fundació Espriu, per mitjà de les diverses cooperatives que la integren, ha apostat per l'RSC des dels seus inicis».

En concret, la Fundació Espriu, integrada per les institucions Autogestió Sanitària SCCL, Lavínia SCoop, Instal·lacions Assistencials Sanitàries Scias SCCL i Asisa, assenyala que el model cooperatiu compleix en la seva essència els ODS i apunta especialment a cinc d'ells, que qualsevol model de gestió sanitària hauria d'incorporar per la pròpia naturalesa de la seva activitat:

  • Objectiu 3: salut i benestar. Foment de la vida saludable i la promoció del benestar universal.
  • Objectiu 8: feina decent i creixement econòmic. Generació de llocs de treball dignes i suport al creixement econòmic. El model cooperatiu impulsa especialment l'economia local. 
  • Objectiu 9: indústria, innovació i infraestructures. Foment de la innovació per mitjà de les TIC en la gestió de la qualitat en la seva assistència sanitària.
  • Objectiu 10: reducció de les desigualtats. El mètode democràtic d'escollir els directius i de prendre decisions, propi del model cooperatiu, promou la igualtat de tractament i de dret, així com la qualitat assistencial.

La Fundació Espriu, exemple del foment del desenvolupament sostenible social i econòmic

Les organitzacions de la Fundació Espriu, sota el model del cooperativisme sanitari, treballen juntes per aconseguir una millor salut i benestar per a totes les persones.

Mostra d'això és el compromís amb la gestió ètica, reconeguda amb el certificat SGE 21 d'RSC de Forética, de què disposa l'Hospital Universitari Moncloa, únic a Espanya amb aquest certificat. A més, aquest hospital elabora cada any les seves memòries de sostenibilitat GRI (Global Reporting Initiative), així com informes de progrés relacionats amb els deu principis del Pacte Mundial de l'ONU. Per la seva banda, l'Hospital de Barcelona també publica cada any les seves memòries de sostenibilitat.

Quant al compliment dels ODS, la naturalesa de la Fundació, integrada per cooperatives, permet que s'assoleixin els objectius esmentats. Alguns exemples són la generació de llocs de treball i la innovació en la seva gestió. Així, el grup HLA disposa de la certificació ISO 9001 concedida per Aenor, per a la qual ha estat fonamental l'eina Green Cube, que permet homogeneïtzar la manera de treballar en el dia a dia, la qual cosa genera més qualitat assistencial.

 

Anar a l'inici del contingut