Nova llei de economia social

Notícies

Cercador de Notícies

23.06.2013

Nova llei de economia social

El 16 de març, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, amb el suport de tots els grups polítics, la Llei d’Economia Social. Espanya és el primer país que legisla sobre aquest sector clau de l’economia, i la Llei 5/2011 es una llei pionera.

compartir notícia

L’economia social espanyola s’ha convertit en centre d’atenció internacional i està despertant l’interès de multitud d’entitats de la resta del món que es caracteritzen per conjugar el compromís amb les persones i la rendibilitat econòmica. Aquesta llei confereix visibilitat i consistència jurídica a un important sector del teixit empresarial espanyol que actualment suposa el 10 per cent del producte interior brut i que, fins i tot en els últims anys fortament marcats per la crisi financera i econòmica, ha seguit generat ocupació sostenible i de qualitat.

El text aprovat al parlament espanyol és el resultat d’un tràmit que ha durat més de 3 anys, des que el setembre de 2007, Marcos de Castro, en aquells dies president de la Confederació d’Empreses d’Economia Social (CEPES), va manifestar en una compareixença davant la Subcomissió parlamentària «per estudiar la situació de l’economia social a Espanya», la necessitat d’una llei marc que regulés el sector. Posteriorment, un grup d’experts del Centre de Recerca per a l’Economia Pública, Social i Cooperativa (CIRIEC), van elaborar una proposta que van presentar al Ministeri de Treball el desembre de 2009. Al juliol de 2010, el Consell de Ministres va donar el vistiplau a l’avantprojecte de llei, remetent-la a les Corts Generals, on es va aprovar definitivament amb l’acord de tots els grups parlamentaris.

Aquesta llei suposa un gran avanç per al sector en definir l’economia social com «el conjunt de les activitats econòmiques i empresarials, que en l’àmbit privat duen a terme les entitats que persegueixen bé l’interès col.lectiu dels seus integrants, bé l’interès general econòmic o social, o tots dos».

S’estableixen com a principis orientadors de les entitats d’economia social la primacia de les persones i dels fins socials sobre el capital. Això es concreta en una gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa, donant prioritat en la presa de decisions a la funció de les persones i les seves aportacions de treball sobre la participació en el capital social. També s’estableix l’aplicació dels resultats obtinguts, principalment en funció del treball aportat pels socis o pels seus membres, la promoció de la solidaritat interna i amb la societat que afavoreixi el compromís amb el desenvolupament local, la igualtat, la cohesió social, la inserció de persones en risc d’exclusió, la generació d’ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal i laboral i la sostenibilitat, i la independència respecte als poders públics.

En l’article 5 de la llei s’estableix un catàleg de les entitats que formen part de l’economia social, fent menció expressa a les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d’inserció, els centres especials d’ocupació, les confraries de pescadors, les societats agràries de transformació i les entitats singulars creades per normes específiques que es regeixin pels principis de l’economia social. No obstant això, cadascuna de les figures de l’economia social es regularà per les seves normes substantives específiques.

En el text legislatiu, «es reconeix com a tasca d’interès general, la promoció, estímul i desenvolupament de les entitats de l’economia social i de les seves organitzacions representatives», al mateix temps que es fixen com a objectius dels poders públics en les seves polítiques de promoció de l’economia social, simplificar els tràmits administratius per a la creació d’aquest tipus d’entitats, facilitar les iniciatives, promoure els principis establerts en la llei, promocionar la formació professional en l’àmbit de les entitats, involucrar-les en les polítiques actives d’ocupació i introduir referències a l’economia social en els plans d’estudi, entre d’altres.

La Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social, de la qual forma part la Fundació Espriu, ha manifestat la seva satisfacció per l’aprovació d’aquesta llei que «situarà al sector en el lloc i en l’estatus que requereix per la seva importància dins de l’economia de Espanya, a més de constituir un fet històric en ser la primera d’aquestes característiques que s’aprova en el món». Segons la patronal de l’economia social, “aquesta llei forma part del compromís adquirit pel president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, amb CEPES amb l’objectiu de potenciar el sector i facilitar la participació del mateix en la construcció de polítiques públiques».

Des del Govern s’ha destacat la importància que l’executiu concedeix a aquest sector amb l’elaboració d’aquesta llei. El ministre de Treball, Valeriano Gómez, ha qualificat la llei com «pionera», i ha recordat que la normativa «no és una llei estètica» sinó que «neix del convenciment generalitzat de la seva necessitat, el que es reflecteix en l’ampli consens amb el que s’ha forjat i amb el que finalment s’ha aprovat».

Anar a l'inici del contingut