Les institucions de la Fundació Espriu, destacades en l’informe «Sectors de la nova economia 20+20: Economia Social»

Notícies

Cercador de Notícies

20.06.2013

Les institucions de la Fundació Espriu, destacades en l’informe «Sectors de la nova economia 20+20: Economia Social»

La Fundació Espriu i el model empresarial que representen les institucions que la formen han estat objecte d’estudi en l’informe «Sectors de la nova economia 20+20: Economia Social», recentment publicat per l’Escola d’Organització Industrial i realitzat per un equip de investigadors de CIRIEC-Espanya.

compartir notícia

La Fundació Espriu, juntament amb altres cooperatives i institucions de l’Economia Social, apareix reflectida en l’informe com una experiència empresarial d’èxit, representativa de valors com la sostenibilitat, la creativitat, la transparència, la participació, la responsabilitat i el compromís.

Els casos empresarials que s’han seleccionat procedeixen tots ells del subsector de mercat de l’Economia Social. La seva elecció ha estat realitzada per la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES), atenent tant a criteris de localització i sector empresarial com al fet que es tracta d’empreses innovadores i d’èxit que destaquen per la seva capacitat organitzativa, per la seva implantació en el mercat, per la seva faceta social i per la seva eficient gestió de processos o productes.

L’informe emfatitza que “de la Fundació Espriu podem aprendre com els valors cooperatius poden estendre’s més enllà del col.lectiu propi. Les entitats de la Fundació Espriu van ser promogudes des del col.lectiu de metges, però aquests només són el 50% del projecte, ja que també s’ha tingut en compte a l’usuari dels serveis sanitaris. Des de la Fundació Espriu sempre s’ha tingut en consideració el fet que els serveis sanitaris són un dret bàsic, i que la societat necessita que la sanitat sigui un servei de qualitat. A més, han de ser també els mateixos metges els que realment estiguin prestant aquests serveis d’una forma agradable, digna, i satisfactòria. Estem davant d’una situació de win-win, en què les dues parts guanyen.”

Una de les conclusions de l’informe, pel que fa a la Fundació Espriu, afirma que la clau de l’èxit és la col.laboració entre els prestadors d’un servei i els receptors d’aquest, que afavoreix la creació de valor social sostenible i argumenta que «la posada en conjunt de les necessitats i preferències de proveïdors i clients, agrupats al voltant d’una organització amb uns forts valors cooperatius, poden crear un valor total a llarg termini, que excedeixi els beneficis econòmics que s’obtindrien mitjançant un model mercantil general.»

L’Informe conclou amb unes «lliçons transversals», basades en els trets comuns que presenten les entitats analitzades. Entre aquestes lliçons destaca que les empreses d’Economia Social es diferencien clarament en el seu mapa de valors de les empreses ordinàries controlades pel capital, s’orienten cap a la viabilitat a llarg termini, basada en la satisfacció de les necessitats de la seva clientela, generen un elevat nombre de llocs de treball; aposten per la qualitat dels processos productius, com a garantia de la seva sostenibilitat, tenen vinculació al territori, davant d’altres concepcions més impersonals, i presenten una elevada freqüència de treball col.laboratiu en xarxa.

Com a conclusió final, l’informe assegura que l’economia social i la viabilitat empresarial sostenible van de la mà quan s’uneixen valors socials, persones emprenedores, organitzacions flexibles i feina ben feta.

Faci clic en aquest enllaç per descarregar l’informe

Anar a l'inici del contingut