Les cooperatives sanitàries en les polítiques del G20

Notícies

Cercador de Notícies

24.05.2017

Les cooperatives sanitàries en les polítiques del G20

Per primera vegada des que es va instaurar, els problemes de salut pública estan presents en l’agenda que ha establert la presidència de torn alemanya per als membres del G20. Els ministres de salut dels 20 països amb les majors economies del món, es van reunir el 20 de maig per abordar assumptes que tenen un profund impacte en l’economia i en la societat civil.

compartir notícia

El G-20, o Grup dels 20, és el fòrum de cooperació internacional que reuneix 19 països, a més de la Unió Europea com a bloc econòmic. Espanya, tot i estar dins de les 20 majors economies del món, no és membre oficial del grup, encara que participa habitualment com a convidat permanent.

Després de la crisi financera desencadenada el 2007, les cimeres de caps d’Estat i de govern del G-20, es van centrar en qüestions relacionades amb el creixement econòmic mundial, el comerç internacional i la regulació dels mercats financers. En particular, s’esforcen per enfortir el sistema financer mundial i millorar la supervisió i la reglamentació dels participants en els mercats financers, inclòs el que es coneix com el sistema bancari paral·lel. L’objectiu és garantir que cap mercat ni producte financer romangui sense supervisió.

Entorn a aquestes cimeres anuals, es desenvolupa un procés de reunions i debats sobre diferents temes en què participen empreses, associacions empresarials i organismes internacionals, amb l’objectiu d’elaborar recomanacions de política econòmica que es transmeten als governs dels països participants. És l’anomenat B20, la missió del qual és donar suport al G-20 a través d’una representació consolidada de diferents interessos i propostes polítiques. A més, el B20 fomenta el diàleg entre legisladors, empreses i societat civil.

La iniciativa sanitària del B20

El sector sanitari és un dels sectors empresarials més grans del G-20 i un important motor del creixement econòmic. No obstant això, mai ha hagut de fer front a tants reptes com actualment. El canvi demogràfic, l’envelliment de la població i l’augment de l’esperança de vida, juntament amb la creixent demanda de productes i serveis sanitaris, suposen una càrrega cada vegada més gran per al sistema de salut de molts països i per als sistemes de finançament, tant públics com privats.

A causa del profund impacte que tenen els problemes de salut en les societats de tot el món, les empreses del sector són indispensables per assegurar que els sistemes sanitaris contribueixin al creixement econòmic i al desenvolupament sostenible, inclusiu i orientat cap al futur. Amb aquest argument, la presidència rotatòria del G-20, que el 2017 correspon a la cancellera alemanya Angela Merkel, ha establert l’assistència sanitària com una de les seves prioritats, posant en marxa la Iniciativa de Salut del B20, en la qual participa el Dr. Carlos Zarco, director general de la Fundació Espriu.

Els integrants del grup de salut del B20, van elaborar recomanacions entorn a temes com la resistència antibiòtica, la preparació enfront de les pandèmies, la lluita contra les malalties tropicals desateses, la salut digital o la innovació sanitària. És en aquest últim aspecte on les cooperatives sanitàries han estat reconegudes com un esquema empresarial que facilita l’accés a l’assistència sanitària a gairebé 100 milions de llars a tot el món.

En la conferència d’empreses i organitzacions del sector sanitari, entre les que es trobava la Fundació Espriu, que es va celebrar a Berlín el 18 de maig, es va fer entrega al ministre alemany de salut Hermann Gröhe d’un document que recollia les propostes de política econòmica del sector, incloent la menció a les cooperatives sanitàries, i que es van debatre en la conferència de ministres de salut celebrada el 20 de maig.

Però no només en l’àmbit de l’assistència sanitària s’ha reconegut el paper de les cooperatives, també les recomanacions dirigides als governs del G20 a àrees com la petita i mitjana empresa, l’ocupació o l’educació, inclouen mencions al model d’empresa cooperatiu.
A la mà dels governs està atendre la recomanació del B20, i apostar per les cooperatives com a model d’empresa sanitària que ha demostrat la seva sostenibilitat i la seva vocació social.

Anar a l'inici del contingut