«En el càncer de pulmó, el tractament dirigit i la teràpia biològica han avançat molt"

Notícies

Cercador de Notícies

16.01.2019

«En el càncer de pulmó, el tractament dirigit i la teràpia biològica han avançat molt"

Els doctors Enric Carcereny, especialista en càncer de pulmó d’Assistència Sanitària,i Xavier Puig, patòleg i director mèdic de Biopat, expliquen els avenços en el tractament del càncer de pulmó.

compartir notícia

El càncer de pulmó és el tipus de càncer que produeix més mortalitat. Unes 1.000 persones moren cada dia de càncer de pulmó a Europa. Aquesta xifra és superior a la dels que moren per càncer de mama, de còlon i de pròstata junts. El tabac ha fet molt de mal i, tot i que se n’ha disminuït el consum, en continua fent. Certament, abans de la difusió de l’hàbit de fumar, el càncer de pulmó era infreqüent. Encara hi ha molta feina quant a conscienciar la població que el tabac és mortal.

“«El càncer de pulmó es diagnostica tard, però el tractament dirigit i la teràpia biològica han avançat molt»,diu Enric Carcereny, oncòleg d’Assistència Sanitària, especialista en càncer de pulmó i vicepresident del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó.

Carcereny “compara” les cèl·lules normals amb els llums d’una habitació que, quan no són necessaris, s’apaguen. Les cèl·lules tumorals són les que tenen el llum sempre encès. «Ara podem identificar els interruptors de les cèl·lules tumorals. A més, també podem identificar les alteracions al teixit i al sèrum», explica Carcereny. Un altre gran avenç per a la cura del càncer de pulmó és la immunoteràpia, que s’ha revelat ben eficaç en el tractament, mitjançant immunohistoquímica del biomarcador PD-L1 (Programmed cell death 1 ligand). «El tumor, per créixer, es camufla, i determinats tractaments immunològics n’eliminen el camuflatge; aleshores, el mateix sistema immunològic del pacient elimina el tumor», especifica Enric Carcereny.

«Els estudis moleculars, amb tecnologies com la PCR (Polymerase Chain Reaction), la hibridació in situ fluorescent (FISH) i la seqüenciació gènica permeten dirigir el tractament a alteracions genètiques específiques, el que anomenem teràpies diana o, més recentment, teràpia personalitzada o de precisió. De fet, totes les teràpies, d’alguna manera, són personalitzades, però els estudis actuals que detecten les alteracions moleculars ho són especialment, ja que es dirigeixen específicament a les cèl·lules malignes amb l’alteració que determina el seu comportament agressiu», diu el Dr. Xavier Puig, patòleg d’Assistència Sanitària i director mèdic de BIOPAT. «En el cas del càncer de pulmó, que requereix l’estudi de moltes dianes terapèutiques possibles en cada pacient, i normalment sobre mostres de molt poc volum, afegeix el Dr. Xavier Puig, són de gran utilitat les noves plataformes que permeten seqüenciar un gran nombre de gens en una mateixa anàlisi, assolint una sensibilitat molt alta, sobre mostres amb molt poca concentració de DNA o RNA tumoral. Aquesta tecnologia, anomenada seqüenciació massiva o next generation sequencing, fa dos anys que està implementada a BIOPAT i que s’aplica a la rutina assistencial de l’Hospital de Barcelona i del Grup Assistència». De fet, BIOPAT ha estat un dels primers laboratoris del país a traslladar aquests nous recursos tecnològics al terreny assistencial oncològic.

 

Anar a l'inici del contingut