El paper diferencial de les cooperatives en el sector de la salut

Notícies

Cercador de Notícies

04.07.2022

El paper diferencial de les cooperatives en el sector de la salut

Un nou informe d’IHCO il·lustra moltes de les maneres en què les cooperatives marquen la diferència en l’assoliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3, Millor Salut i Benestar, i així contribueix a construir un món millor.

compartir notícia

Una clínica propera a Melbourne que presta serveis a la comunitat aborigen, una farmacèutica de Salònica amb més de 90 anys d’activitat o una tecnològica belga que dissenya solucions digitals per a la gestió d’instal·lacions sanitàries són algunes de les experiències incloses a l’estudi Les cooperatives en el sector de la salut.

Publicat fa ben poc per l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut, IHCO, la investigació es planteja quin és el paper que tenen les empreses cooperatives en el sector sanitari i quin valor diferencial aporten davant d’altres estructures organitzatives o empresarials. Per respondre a aquestes qüestions, s’han analitzat més de 200 cooperatives amb activitat vinculada al sistema de salut a més de 40 països.

L’informe constata la idoneïtat de l’empresa cooperativa en activitats com l’atenció primària o especialitzada, la gestió d’hospitals i les instal·lacions assistencials, l’assegurança de salut o la prestació de serveis sociosanitaris. En l’àmbit de la formació i l’alfabetització en salut també hi ha exemples. Un altre sector industrial en què destaca és el farmacèutic, amb iniciatives consolidades en la producció i la distribució de medicaments.

Les cooperatives són empreses de propietat col·lectiva governades democràticament. Necessiten ser eficients per satisfer les necessitats econòmiques i socials dels cooperativistes, però actuen en el mercat d’acord amb un conjunt de valors propis de la seva naturalesa.

Aquestes característiques distintives fan de la cooperativa una estructura molt adequada per a la prestació de serveis de salut d’alta qualitat i amb un enfocament centrat en les persones.

En l’estudi s’analitzen en profunditat 12 casos d’estudi que són representatius de les diferents solucions que les cooperatives aporten als reptes actuals que afronten els sistemes de salut. Finalment, es proposen una sèrie de recomanacions per assegurar el ple desenvolupament del seu potencial i es fa una crida al desenvolupament de polítiques públiques encaminades a la seva promoció i d’una legislació que respecti i reconegui la seva naturalesa particular.

Descarregueu aquí l’informe de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut.

Anar a l'inici del contingut