Construint Europa des de l’economia social

Notícies

Cercador de Notícies

16.01.2014

Construint Europa des de l’economia social

La Fundació Espriu va participar en la XXI assemblea de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social, CEPES, celebrada a Madrid el passat 20 de juny, en un acte que va reunir els representants de l’economia social de sis països europeus. A través d’ell es va potenciar la visibilitat d’aquesta manera de fer empresa i es va demostrar amb dades l’existència d’una alternativa econòmica a la situació actual que passa de manera ineludible per l’economia social i les seves empreses.

compartir notícia

A més del president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, també van intervenir-hi el ministre delegat del Ministeri d’Economia i Finances, encarregat de l’economia social de França, Benoit Hamon; la secretària d’Estat d’Ocupació, Engracia Hidalgo, i el president del Comitè de les Regions de la Unió Europea, Ramón Luis Valcárcel. En representació de la Fundació Espriu, van participar-hi el primer executiu Dr. José Carlos Guisado i el patró Dr. Gerard Martí.

En l’acte es va constatar que l’economia social continua demostrant el seu compromís envers les persones, la creació i el manteniment de l’ocupació i de les empreses, i cap a l’increment de la competitivitat i la innovació; també es va emfatitzar el paper essencial que desenvolupa l’economia social en les polítiques de creixement i cohesió social.

Segons les dades aportades per CEPES, en els últims cinc anys, el conjunt de l’economia social espanyola ha mantingut la seva ocupació amb 2,3 milions de llocs de treball directes i indirectes, i ha creat prop de 20.000 empreses noves i 150.000 nous llocs de treball durant la crisi, en què la tònica general ha estat la destrucció d’ocupació. Dades oficials assenyalen que la destrucció d’ocupació en l’economia social és de 6,5 punts per sota d’altres models empresarials. Concretament en les cooperatives, el diferencial supera els 12 punts.

El president de CEPES va manifestar que «l’economia social ajuda a construir Espanya tant pel que fa al creixement econòmic com a l’ocupació. Aquestes empreses volen deixar de ser solucions conjunturals i passar a formar part de les reformes estructurals que necessita el model productiu espanyol».

Anar a l'inici del contingut